To jenter med ryggen til som holder tomlene oppI 2018 arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) en konferanse for å samle brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere til kunnskapsdeling og nettverksbygging.

I tilknytning til konferansen vil vi onsdag 17. oktober arrangere praktiske workshops knyttet til medvirkning og samhandling. Programmet er under utvikling og utformes i samarbeid med representanter fra relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer. Du kan være med å bidra inn i programmet ved å se sende inn sammendrag til muntlige presentasjoner på konferansen i konferansens parallelle sesjoner (se call for papers i menyen på denne siden: http://konferanser.hil.no/mestring2018/).


Logoen til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)