Teksten nedenfor er kopiert fra nettsiden ungkultur.no

Hvem står bak?
Initiativet til kortet ble igangsatt av ungdommens fylkesting, da de hørte om begrepet "grønn resept" i media. Dette satte i gang tanker om det var mulig å gi ut kultur på grønn resept også. Fra dette ble veien kort til kulturkortet. Ungdommens fylkesting Kulturkortet i Nordland ønsket seg et kort som skulle gi billigere billetter til ulike kulturarrangementer, samt at kulturtilbudet skulle bli mer rettferdig, uansett hvor i fylket du måtte bo.

I dag eies og drives prosjektet av Nordland fylkeskommune, hvor Ung i Nordland har det daglige ansvaret. Bodø kommune har siden 2006 hatt et tilsvarende kort, som i dag ikke lenger er et prosjekt, men er innført som en permanent ordning. Mer info om dette finner du på Ungdomma.no.

Hva er meningen med kortet?
Kortet er ment for å skape en større rettferdighet, og gi ungdom like, og større muligheter for å delta på kulturarenaen. Man ser for seg at man gjennom dette kan skape synergieffekter som: forebygging på ulike plan, verdiformidling og i tillegg positive assosiasjoner til nærmiljøet og hjemkommunen. Gjennom dette håper man å kunne gi en langtidseffekt som innebærer mindre fraflytting og et vitalt og sprudlende kulturliv.

Hva vil kortet koste?
For ungdom er kortet gratis. For samarbeidspartnere vil kortet i utgangspunktet heller ikke koste noe, da man ser for seg økt antall deltakere/brukere av deres tilbud.

Hvorfor er kulturkortet viktig?
Kultur i bred forstand er identitetsskapende, og med på å skape gode opplevelser. Dette er viktig for livskvalitet og mestring, og dermed også for helse. Kulturdeltakelse kan gi helsefordeler direkte, gjennom kulturens egenverdi, og indirekte gjennom styrket sosial tilhørighet, bedret livskvalitet og en sterkere opplevelse av verdighet. Evalueringen av den nasjonale satsningen " Kultur gir helse" (1996-99) viser også gode resultater i forhold til psykisk helse.

Mer informasjon om dette finner du på ungkultur.no.