Høgskolen i Bergen har bestemt seg for å ikke videreføre konferansen Fri tid for alle, og begrunner dette med manglende finansiering. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som har ansvar for å lede knutepunktet Fritid for alle, ønsker å fortsette med å tilrettelegge en møteplass for ansatte som jobber på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Vi mener dette best kan skje i form av konferanser med mellomrom på 15 til 18 måneder.

Den sist arrangerte konferansen var i Trondheim 31. mai og 1. juni 2017. Programmet og tilgjengelige presentasjoner finner du her (åpner ny side)

Den neste nasjonale konferansen er under planlegging og arrangeres i Bergen 12. og 13. mars 2019. Følg med på hjemmesiden til Najonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser: Aktiv Ung | Egne arrangementer.

Bilde av masse folk som går opp og ned en trapp