Omslagsbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakereDet er små endringer i sammensetningen av tjenesteproduksjonen i kommunene. Det er derfor små forandringer å vise til fra år til år, men en langsiktig tendens er at flere får helsetjenester i hjemmet og færre får bare praktisk bistand.

Antall brukere av støttekontakttjenesten er også stabil, men hvordan kommunene organiserer dette tilbudet innenfor den tredelte løsningen gir statistikken ikke noe svar på.

Rapporten Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 bygger på informasjonen som ligger i IPLOS-registeret (et register for Individbasert Pleie- og omsorgsstatistikk) og kan lastes ned her:
SSB Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere.pdf

Kilde:
http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/318105?_ts=15dcac9dff0