Hvordan holde orden i eget hus
Støttekontakttjenesten er blant oppgavene som en på denne måten skal sikres forsvarlig drift i henhold til lovens krav. I tillegg er det her mulig å legge inn hvordan virksomheten skal tilfredsstille andre selvpålagte krav til kvalitet. Dette kan for eksempel være krav til service og valgmuligheter knyttet til den tredelte løsningen innenfor støttekontakttjenesten som Helsedirektoratet anbefaler.

Internkontroll er også et godt lederverktøy og hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift. Derfor pålegges den som har ansvar for virksomheten ansvaret for internkontrollen, selv om ansvaret i prinsippet ligger hos rådmannen i hver enkelt kommune.

Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen ”Hvordan holde orden i eget hus” som er et godt verktøy i arbeidet med å etablere en god internkontroll. Denne kan lastes ned her.

På alle de fylkesvise faglige nettverksamlingene knyttet til feltet ”støttekontakt, kultur- og Gry Bogetun, Fylkesmannen i Finnmarkfritidsdeltakelse” har Fylkesmannen bidratt med forelesninger hvor internkontroll har vært et        tema.                                                                 

Rådgiver Gry Bogetun hos fylkesmannen i Finnmark presenterte med konkrete eksempler hvordan internkontroll kan sikre bedre tjenester innenfor bl.a støttekontakttjenesten på nettverksamlingen til kommuner fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Hennes presentasjonen finner du her.

Av Anders Midtsundstad