Hefte er skrevet av Tine Souliè og Bo Therkildsen som begge arbeider ved Handicapidrættens Videncenter i Danmark i Inklusion I Idrætsundervisningensamarbeid med bl.a. idrettspedagoger på Åsgårdskolen og Egmont Højskolen.

I både Danmark og Norge legges det vekt på at kroppsøvningsfaget er for alle elever. Hefte er derfor aktuelt for alle som ønsker mer kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge på en bedre måte for at flere kan delta sammen i kroppsøvningstimene.

Hefte "Inklusion i idreætsundervisningen" kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad