Meningsfylt fritidInformasjonsbrosjyren synliggjør hvordan tjenesten støttekontakt kan tilbys etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om barnevernstjenester. Brosjyren er utviklet av deltakere i det fylkesvise faglige nettverket i Hordaland i samarbeid med Helsedirektoratet.

Heftet kan du laste ned her

Av Anders Midtsundstad