Det er fortsatt mange med behov og rett til individuell plan som ikke får det. Erfaringene viser at en slik plan kan bidra til å sikre helhetlige forløp, med utgangspunkt i brukerens ståsted og målsetninger. I rapporten "Jeg har en plan"  som bygger på tilbakemeldingene fra de regionale konferansene som ble gjennomført i 2008, trekkes det frem følgende tre momenter som de viktigste som mål for å lykkes med individuell plan:Bilde av forsiden

  1. Brukeren skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt.
  2. Løft frem koordinatorrollen!
  3. Arbeid med individuellplan må forankres på politisk og administrativt nivå.

Hele rapporten "Jeg har en plan" kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad