Fredag 18. september 2009 ble nettsiden www.idraetsrumforalle.dk åpnet.

Dette er en nettside som i hovedsak henvender seg til arkitekter, byggherrer, idrettsforeninger og andre, som har interresse i nybygg og renovering av idrettsanlegg i Danmark.

Med bakgrunn i FNs Konvensjon om like rettigheter for alle, vil det i fremtiden bli økt fokus på tilgjengelighet for alle, også i forhold til idrettsanlegg. I dag finnes mange dårlige idrettsanlegg når det gjelder tilgjengelighet og uhensiktsmessig innredning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gir liten mulighet til å velge den idrett eller aktivitet de selv ønsker. I fremtiden vil byggherrer og arkitekter bli møtt med strengere krav som skal sikre lik tilgang for alle i alle idrettsanlegg.

Nettsiden bør derfor være av interesse for norske arkitekter, byggherrer og idrettslag som er i en renoverings- eller byggefase av idrettsanlegg.