Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet har evaluert prosjekter som det Idættens Outsiders Ingdanske Folketing ga 40 millioner til i perioden 2005 til 2008 for å sikre at vanskeligstilte barn og unge får adgang til idrett gjennom idrettsforeningene. I målgruppen ble det lagt vekt på å gi støtte til idrettsorganisasjoner som ville sette i gang prosjekter overfor barn som kommer fra fattige hjem, barn med en annen etnisk bakgrunn enn dansk, barn med en nedsatt funksjonsevne og barn med overvekt.

Det ble gitt midler til 87 prosjekter i idrettsforeninger hvor det overordnede målet var å involvere barn og unge i målgruppen i idrettsforeningenes tilbud. I forskningsrapporten "Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt" ble det tatt utgangspunkt i 53 av prosjektene.

Forskningsrapporten kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad