Idrett for alle?I rapporten "Idrett for alle? Studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysisk aktivitet" presenteres en oversikt over forskning som er gjort på fysisk aktivitet for funksjonshemmede i norden. Rapporten synliggjør at det bl.a. er gjennomført mye forskning på fysisk aktivitet for funksjonshemmede i skolen, mens det på områder som fritid, trening og i idrett er gjennomført lite forskning, Avslutningsvis pekes det i rapporten på noen utfordringer i arbeidet med å sikre flere deltakelse som kan sikre økt fysisk aktivitet.

Hele rapporten kan du lese her.


Av Anders Midtsundstad