I idébanken kan du finne gode eksempler eller dele en realisert      Idebank Aktiv Omsorg
en idé eller aktivitet som andre kan få nytte av.

Idebanken er etablert av Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (USHT) som er en nasjonal satsing som skal bidra til gode
pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

Mer informasjon om satsningen og idebanken finner du her.