Hva skjedde i 2010For å kunne gi habilitering og rehabilitering til alle som har behov for det, har regjeringen utarbeidet Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011. Helsedirektoratet har hovedansvaret for å koordinere arbeidet med å sette strategien ut i livet.

I rapporten som beskriver arbeidet i 2010 blir det skrevet mye om betydningen av å sikre enkeltpersoner en meningsfull fritid, betydningen av videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige og om det nye nettstedet fritidmedmening.no.

Årsrapporten "Hva skjedde i 2010?" anbefales lest av alle som er opptatt av feltet habilitering og rehabilitering. Den kan leses her.

Av Anders Midtsundstad