Våpenskjold Hordaland fylkeskommuneNår Hordaland fylke fikk informasjon om at kun 13 % av kommunene i Norge har utarbeidet en frivillighetspolitikk ønsket de å få til en større satsning regionalt. Fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, ble opptatt av å ta stafettpinnen regionalt. Fylkeskommunen ga kommunene mellom kr 20 000 og 40 000 for å utarbeide en frivillighetspolitikk. Alle kommunene har kommet langt på vei i løpet av et år.

Mange av kommunene har fulgt ”De ti frivillighetspolitiske bud” til punkt og prikke. Andre har fått hjelp fra Frivillighet Norge til å kartlegge frivilligheten i fylket eller hentet inn ekstern støtte fra andre.

Frivillighet Norges har gjort beregninger som viser at kommunene i Hordaland blant annet kan få 50.000 nye frivillige dersom det utvikles en frivillighetspolitikk som følges opp i alle kommunene.

I arbeidet med å utvikle og styrke gode tjenester på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse er det viktig at kommunene utvikler tydelige mål og rammer for frivillighetspolitikken lokalt.

Ønsker dere mer informasjon kan en kontakte Lise Corwin i Frivillighet Norge på mobil 47675621 eller e-post lise@frivillighetnorge.no

Les mer:
http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/samarbeid_gir_gevinst/Hordaland+viser+vei.b7C_wtDK1C.ips