Bilde av en jente på hesteryggenDoktorgradsavhandlingen har tatt utgangspunkt i en gruppe ungdom fra 8. og 9. trinn ved ungdomsskoler i ulike fylker i Norge. Formålet for Hauge har vært å se nærmere på hva ungdom kan lære av å være på en gård og holde på med hest, og hvordan hesten påvirkes i denne situasjonen. 

Forfatter: Hilde Hauge 

Kilde

https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1021846