www.fritidforalle.no

har eller ønsker støttekontakttjenesten

Informasjon for deg som

Støttekontakttjenesten skal gi mulighet for en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre. Her har vi samlet kunnskap som retter seg mot deg som har eller ønsker tjenesten som tilbys i alle landets kommuner.