Handicap-og-foreningsliv
Hvilke barrierer og hvilke muligheter er det for deltakelse i ordinære fritidsorganisasjoner ?
Dette er noen av de spørsmålene knyttet til funsjonshemmedes delktakelse i ordinære kutur- og fritidsorganisasjoner som dette danske temahefte søker å gi svar på.

Dette danske temaheftet ble gitt ut med den hensikt å få igang en debatt om funksjonshemmedes deltakelse i foreningslivet.

Heftet kan du laste ned her.