Undersøkelsen er en oppfølgning av en tidligere undersøkelse fra 2003. I begge undersøkelsene har en brukt samme metoder. Mange av spørsmålene som er stilt de frivillige organisasjonene er også identiske.Handicap og foreningsliv 2009

Rapporten "Handicap og foreningsliv 2009" viser, at det fortsatt er en klar underrepresentasjon av mennesker med en nedsatt funksjonsevne i det danske foreningslivet. Andelen av foreningsmedlemmer som har en nedsatt funksjonsevne har steget fra 1,1 prosent til 1,7 prosent fra 2003 til 2008.
- Dette kunne i sig selv tages som et meget positivt resultat. Dog skyldes en del af stigningen
sandsynligvis, at der siden 2003 er kommet større fokus på handicapdiagnoser som for eksempel ADHD skriver Martin Sandö på Servicestyrelsen sin nettside.

Rapporten viser også at foreninger som på forhånd har kjennskap til mennesker med en nedsatt funksjonsevne er mer åpne til å ta imot flere medlemmer med en funksjonsnedsettelse. Funn i undersøkelsen tyder derfor på at kjennskap og dermed også kunnskap bryter ned forestillingene om vanskeligheter og reservasjoner frivillige organisasjoner og lag har overfor personer med en nedsatt funksjonsevne.

Undersøkelsen viser også at mennesker med en nedsatt funksjonsevne i langt mindre grad enn andre på eget initiativ oppsøker lag og organisasjoner. 
Martin Sandö har skrevet rapporten og utdyper dette slik.
- De mangler så at sige en invitation og kan også have reservationer overfor at deltage i det almindelige foreningsliv. Et medlem med handicap siger således i undersøgelsen: " Man skal selv tage initiativet. Og det tror jeg er mest almindeligt med handicappede, at det er altid dem, der skal tage initiativet. [...] Man skal være stærk. Man skal have ressourcer". Hvis mennesker med handicap i højere grad skal tage del i det almindelige foreningsliv, kræver det således både større åbenhed i foreningerne, og bistand til nogle handicappede til at tage den indledende kontakt til foreningerne.

Hele rapporten kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad