I forordet til denne eksempelsamlingen kan man blant annet lese;Grenselaus fritid

"Formålet med denne eksempelsamlinga er å synleggjere det arbeidet som eit utval kommunar gjer for å fremme aktivitet og deltaking for unge med funksjonsnedsettingar.

Eksempelsamlinga presenterer aktivitetar i sju kommunar, og inneheld i tillegg eit intervju med organisasjonen Unge funksjonshemmede.
Vi håper at eksempelsamlinga vil inspirere kommunar som ønskjer å utvikle fritidstilbodet sitt til unge med funksjonsnedsettingar.

Journalist Frode Aga i PR-Operatørene har samla inn data og skive eksempelsamlinga på oppdrag frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hvor den også kan bestiles.

Eksempelsamlingen kan du lese her.

Av Rune Øyen