Prosjektleder Åsta Årøen erfarer at tiltaket på en god måte har vært med på å rette oppmerksomhet
rundt viktigheten av å etablere gode møteplasser som er åpne for risikoutsatt ungdom. Best erfaring har de med å bidra til å etablere aktivitetstilbud hvor alle Bilde av logo til kommunene Askøy, Fjell, Øygarden og Sundungdom ønskes velkommen. Det gjør det mulig å sette interessene i sentrum.

- Felles Ansvar kan ha positiv effekt på frivillig sektor. Det kan gje auka kompetanse, revitalisering
og stimulera til å overføra gode idéar til nabokommunane. Eit godt døme på dette er at Øygarden ønskjer å etablera jentegruppe etter mønster frå Sund, seier prosjektleiar Åsta Årøen

«Felles Ansvar» er i dag involvert i syv lokale prosjekter. Som eksempel kan nevnes at en på Askøy har en startet opp Mekkeriet på Florvåg. Her har mekkeinteressert ungdom fått et flott og populært tilbud. I Sund er etablert en jentegruppe i samarbeid med Sund idrettsklubb og ungdomskontoret. Felles for alle prosjektene er at de er samarbeidsprosjekt rundt aktiviteter som ungdommen selv etterspør.

Målsetningen har vært å utvikle et supplement til det tjenestetilbudet som er det offentlige sitt ansvar. «Felles Ansvar» har blitt finansiert med sponsormidler fra bl.a. Gjensidigestiftelsen og Lions Askøy som har dekket lønns- og driftskostnader.

Onsdag 5. februar inviteres det til et seminar på Askøy for å presentere erfaringer så langt hvor alle er hjertelig velkommen. Mer informasjon og program  finnes her.

Av Anders Midtsundstad