Gode eksempler
Heftet
 "Over 40 gode eksempler" kan du lese her.  

Det er også laget et hefte hvor 20 av disse eksemplene presenteres. Dette kan en få tilsendt ved å ta kontakt med utviklingskonsulenten i ditt distrikt.

Les mer om idrett for funksjonshemmede på Idrettsforbundets sider her.