Omslagsbilde til heftet over 40 gode eksemplerHeftet "Over 40 gode eksempler" kan du lese her.  

Det er også laget et hefte hvor 20 av disse eksemplene presenteres. Dette kan en få tilsendt ved å ta kontakt med utviklingskonsulenten i ditt distrikt.

Les mer om idrett for funksjonshemmede på Idrettsforbundets sider her.