Gentofte kommune, som ligger nær København, har klare planer for å sikre personer med en nedsatt funksjonsevne gode tilbud innenfor idrett- og organisasjonslivet. Frieda, Steen og Anders- Kommunens idrettsinnsats er knyttet tett opp mot kommunens sundhedspolitik, børne- og ungepolitik og senest handicappolitik, hvilket styrker udviklingen af langsigtede projekter, der er bredt funderet forteller Frieda Molin i Gentofte kommune.
 
gentofte.jpgGentofte Kommune er valgt ut av Kulturministeriet som en breddeidrettskommune på bakgrunn av deres prosjektsøknad som inneholdt 10 ulike delprojekter.
Prosjketene er utviklet på bakgrunn av kunnskap og gode erfaringer. Delprosjektene har det til felles at de har som mål å sikre flere deltakelse i frivillige lag og foreninger.
 
Et av tiltakene som en nå settes i gang med prosjektmidler fra Kulturministeriet er bruk av "koblingsmedarbeidere" som skal guide og støtte personer med en nedsatt funksjonevne i deres kontakt og deltakelse i selvvalgte idrettsforeninger hvor metoden Fritid med bistand tas i bruk.

Mer informasjon om hvordan en ønsker å styrke dette viktige arbeidet i Gentofte finner du i deres søknad her.