Fysisk aktivitet og rehabilitering
I samarbeid med Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser og Handicapidrættens videnscenter har bo- og rehabiliteringscenter Bjerggårdshaven i Odense utviklet aktivitetstilbud for personer som etter for eksempel en bilulykke, hjerneblødning eller blodpropp i hjernen har fått en hjerneskade. Prosjektet har også lagt vekt på å bidra til utvikling av et lokalt tilbud med idrett og bevegelsesaktiviteter i et idrettslag.

Bjarne Bøje Henriksen er en av de 12 deltakerne i prosjektet. Han opplever at dette har vært et nyttig prosjekt for seg.
- Jeg har en venstresidelammelse, så noe har vært vanskelig rent fysisk. Alikevel kan jeg ikke la være med å gi alt - vinnergenet kommer frem i meg. Når vi spiller ballspill går man ut over grensene. Jeg har tidligere vært redd for å falle, men glemmer det i konkurransesituasjonen.

Ergoterapeut Louise Rasmussen forteller at prosjektet har gitt inspirasjon og synliggjort gode ideer til forskjellige aktiviteter som gir mulighet til utfoldelse.- Mange brukere har gjenvunnet sitt konkurranse-gen. De glemmer seg selv i aktiviteten og finner ut av, at de kan mer enn de trodde.

I dette heftet kan du lese en detaljert beskrivelse av prosjektet og en idekatalog over aktiviteter som de erfarer er velegnet til denne gruppe av mennesker.