Treningstilbudet som er gratis for deltakerne foregår 2 ganger i uken. Treningen Fysisk aktivitet og psykisk lidelseer tilrettelagt brukerne og det gis i de fleste tilfeller tilbud kvalifisert ledsager og skyss. For deltakerne er det ingen påmeldingsfrist eller bindingstid.

Dette arbeidet er nå evaluert av Line Merete Libak som er ansatt som kulturrådgiver/spesialergoterapeut på avdeling for psykosebehandling og rehabilitering på sykehuset Innlandet HF.

Evalueringsrapporten fra Libak er en oppsummerende evaluering av treningstilbudet fra 2004 - 2009. hensikten med rapporten er å se om treningstilbudet oppfyller målene om at trening kan bli en arena for utøvelse av fysisk aktivitet og en møteplass for sosial aktivitet fordeltakerne.

Hennes resultat viser blant annet:

  • 98 % (28 av 31) opplever en bedre fysisk form og helse som følge av å delta på treningen.
  • 71 % (22 av 31) opplever en bedring av sin psykiske helse som følge av deltakelse på treningstilbudet.
  • 78% (25 av 32) opplever at treningsstedet fungerer som en møteplass for dem, og at det kan ser ut til at tiltaket har en betydningsfull rolle for sosial kontakt og samhandling. I tillegg skaper det en naturlig tilknytning til lokalsamfunnet, samt at det kan medvirke til at deltakerne kan utvikle sosiale nettverk.

Rapporten kan du lese her.

Av Rune Øyen