Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune har utarbeidet en brosjyre som inneholder råd og tips om fysisk aktivitet for eldre. Brosjyren har blitt utarbeidet på Fysisk aktivitet for eldreoppdrag fra Helsedirektoratet. Som referansegruppe under utarbeidelsen, har redaktørene hatt en gruppe bestående av forskere fra NTNU i Trondheim og Høgskolen i Oslo, samt representant fra Pensjonistenes fellesorganisasjon i Trondheim og fra FYSAK.

Faktorer som arvelighet og sykdommer påvirker hvordan vi eldes, men det gjør også regelmessig fysisk aktivitet og trening. Eldre kan som alle andre forbedre både kondisjon, utholdenhet, balanse, styrke og bevegelighet.

Heftet kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad