Fysisk aktivitet blant barn og unge
Oppdraget fra Helsedirektoratet var å utføre en kartlegging som skal gi kunnskap om det totale aktivitetsnivået og om den fysiske formen i et landsrepresentativtutvalg av 9- og 15-åringer.

Kartleggingen skulle også si noe omdeterminanter for fysisk aktivitet. Videre skulle kartleggingen fortelle om forskjeller knyttet til alder, kjønn, geografisk spredning, sesongvariasjon og sosioøkonomiske forhold. Det var ønskelig å få vite mer om utvalgte helsevariabler som kan påvirke fysisk aktivitet og fysisk form.

Kartleggingsundersøkelsen kan du lese her.


Av Anders Midtsundstad