En sentral målsetning med prosjektet var å utvikle samarbeidsmodeller som kan være med på å sikre gode aktivitetstilbud for unge med bistandsbehov gjennom et samarbeid mellom lokale idrettslag, utvalgte kommuner, FysFunkrehabiliteringsinstitusjoner og den funksjonshemmede utøver. Samarbeidet har ført til to samarbeidsmodeller med det mål om å bidra til et økt fritidstilbud, med vekt på fysisk aktivitet, i nærmiljøet til den funksjonshemmede utøver hvor en legger vekt på en forankring i idrettslaget med tanke på tilhørighet og inkludering.

Samarbeidsmodellene er presentert i et eget hefte som du finner her.

SAMARBEIDSMODELLER FOR HVEM?
Samarbeidsmodellene er spesielt utviklet for utøvere med store støtte- og hjelpebehov. Det kan eksempelvis være utøvere med:

  • Behov for personlig hjelp/ledsager til/fra og/eller under aktivitet
  • Spesialtransport til treningsarena
  • Spesielle personlige, og/eller aktivitetshjelpemidler
  • Spisskompetanse fra pedagoger/terapeuter/trenere
  • Tolketjenester utover det som er gitt i henhold til lov

Modellene som presenteres gir god informasjon om hvordan en kan arbeide for å få i gang aktiviteter lokalt, i regi av kommunen i samarbeid med lokale idrettslaget. Modellene viser hva som kreves, og så tydelig som mulig angis rolle- og ansvarsfordeling.

Dette skal lette arbeidet både for de lokale idrettslagene og for offentlig sektor, i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet lokalt.

Om du ønsker å lese mer om erfaringene fra prosjektet FysFunK kan sluttrapporten leses her.

Idrettsforbundet har fagkonsulenter som kan hjelper deg og din kommune til å komme i gang.
Kontaktinformasjon: paraidrett@idrettsforbundet.no

Av Anders Midtsundstad