Norgeskart. Frivillighetens år 2022Gjennom hele 2022 er det ønskelig å gjennomføre aktiviteter som er med på å fremme følgende tre hovedmål:

  1. Øke deltakelsen
  2. Fjerne barrierer for deltakelse
  3. Synliggjøre frivillig sektors betydning

Innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse samarbeides det mye med frivillig sektor. Når målet er å finne frem til gode tjenester for barn, ungdom, voksne og eldre handler det for mange å bruke støttekontakttjenesten på en slik måte at den enkelte gis et tilbud om å delta i en selvvalgt aktivitet.

Hva kan vi gjøre?

I 2022 er vi invitert med til å ta del i markeringen lokalt og nasjonalt. Det kan vi som jobber med å organisere blant annet støttekontakttjenesten gjøre gjennom å presentere for eksempel på nettsider og i lokalaviser hvordan vi samarbeider med frivillig sektor.

Det planlegges en rekke spennende arrangementer over hele landet i 2022. Frivillighet Norge har etablert en egen nettside med gode tips for kommuner og fylkeskommuner. Den finner du her:

https://frivillighetensar.no/kommuner

Gratis materiell

Ønsker dere å bidra i markeringen med et eget lokalt arrangement kan dere laste ned filmer, bilder og annet grafisk materiell her:

https://app.pickit.com/#/board/6196293d1e4b91001287ac71

medium-konfetti.png