Bufdir sin logo

Tilskudd kan dekke for eksempel oppholdskostnader, aktivitetskostnader eller reisekostnader for deltakere med funksjonsnedsettelse og et begrunnet antall ledsagere. Det stilles også et krav om egenfinansiering som oppgis i søknaden. 

Mer informasjon om tilskuddsordningen og lenke til søknadsportalen finner du på nettsiden til Bufdir.

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Tilskudd_til_fritidstiltak_for_personer_med_nedsatt_funksjonsevne/

Kilde

Les alt om utlysningen, og søk her: https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludere_barn_og_unge__utlysning_for_2021/