Inger Marie OlsenFRITIDSSKOLEN er et alternativ til individuell støttekontakttilbud for enslige, mindreårige flyktninger som bor i mottak.  Mange av beboerne på mottaket i Skibotn, har i henhold til lovverket rett til et tilbud om støttekontakt. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få engasjert individuelle støttekontakter til denne målgruppen. Dessuten opplevde flere av disse ungdommene at det var vanskelig å opptre alene i det norske samfunnet - for eksempel i en støttekontaktrelasjon. Med det som bakteppe har jeg opprettet en fritidsskole i privat regi som er finansiert av Storfjord kommune. Kommunen erkjente at de hadde et støttekontaktansvar overfor denne gruppa og så at det både var mer realiserbart, ettertraktet og økonomisk gunstig å gi dem et gruppetilbud.

Det er til enhver tid 10 ungdommer i fritidskolegruppa. Tilbudet er basert på at det tildeles gjennomsnittlig 4 timer pr. uke. Bruken av timene tilpasses aktivitetene. Noen aktiviteter tar 3 timer, mens andre kan ta 10 timer. Her må det tilføyes at vi har vært rundhåndet med gratis tilleggstid.

Tilbudet  har base på eiendommen Boljok. Eiendommen består av hovedhus, gjestehus, bruktbutikk, dukkehus, hundegård, bekk, lite museum, vedproduksjonshus, gamme, båtstø, naust og uthus. Der er det et eldorado for aktiviteter - på sjøen, i fjæra, i marka og i og rundt husene.

Alle husene på gården er renovert. På eiendommen er det mye skog som utnyttes til brenselhogst og bygge- og hobbyaktiviteter. Vi dyrker også litt poteter, grønnsaker, urter og bær til eget bruk.

En del av tilbudet er å tilberede selvhøstet mat fra sjøen og marka, med selvhogd brensel til bålene.

Dersom vi gjennomfører aktiviteter hvor det er best å overnatte, får alle egne senger. Sommerstid overnatter vi gjerne i gammen, lavvoer og telt.

Vi har lavvoer, båter, kajakker, fiskeutstyr, sykler, hobbyverktøy, dykkerutstyr, badeutstyr, redningsutstyr, sports- og  turutstyr til fellesaktiviteter. Vi forutsetter at hver enkelt deltaker har nødvendig personlig utstyr som klær, sko, ryggsekk, termos mm

All transport foregår med bedriftens har minibuss.

Tiltaket krever til enhver tid en bemanning på 2-3 medarbeidere.

Vi  tilbyr ungdommene aktiviteter på gården som er tilpasset årstidene og som er i pakt med deres interesser og kulturelle bakgrunn. I dette inngår eksempel

 • Roing, padling og båtkjøring
 • Bading og dykking
 • Planting og høsting
 • Hobbyverksted
 • Bygging av uteplasser (gapahuker, bålsteder og hytter)
 • Bærplukking, sylting og safting
 • Fisking og produksjon av fiskeprodukter
 • Overnatting i gamme og lavvoer
 • Utforskning av naturen
 • Orienteringsaktiviteter
 • Skigåing og aking
 • Snowboardkjøing
 • Scooterkjøing
 • Baking
 • Juleverksted
 • Spørreleker

I tillegg inngår følgende aktiviteter utenfor gården, spesielt i vinterhalvåret:

 • Polar Zoo
 • Polarbadet
 • Klatreveggen i Skibotn
 • Badebasseng i Skibotn
 • Crosskjøring
 • Alpinbakken i Lyngen
 • Målselv Fjellandsby
 • Kulturarrangement
 • Bondegårdsbesøk
 • Ridning
 • Handelsturer
 • Telt- og fisketurer
 • Idrettsarrangement
 • Brevandring

Vi har nå drevet dette tilbudet  i ca 6 måneder.  Her følger en kort oppsummering av hva vi mener å ha oppnådd så langt:

Ungdommene har fått:

 • et forutsigbart, populært og trygt tilbud
 • være sammen med hverandre i andre omgivelser enn til daglig
 • være med på aktiviteter som er naturlig for norsk ungdom
 • være sammen med norske barn, unge og voksne på arenaer hvor nordmenn møtes
 • være i norske hjem, opplevd norske tradisjoner og spist norsk mat
 • trening i  å fiske, være i båt, padle, svømme, kjøre motorcross, kleskoder og sosiale samværsformer
 • lære å forholde seg til avtaler og klokkeslett
 • lære om klima, temperaturer og hvordan man kler seg i ulike sammenhenger
 • styrket sine kunnskaper i norsk språk, arbeids-, utdannings-, samfunns- og kulturliv

Både ungdommene selv, vi som driver Fritidskolen og medarbeiderne på mottaket, gir uttrykk for at tilbudet har hatt stor positiv effekt. I tillegg til at ungdommene synes å trives sammen og i aktivitetene, har de alltid noe å se fram til, hvilket gjør at de takler en uforutsigbar framtid bedre (alle venter på avgjørelse på søknad om asyl). Dessuten har tilbudet gitt dem ballast til å fungere bedre i det norske samfunnet. En del ungdommer på mottaket, har av ulike grunner, ikke søkt om plass på Fritidskolen.  Det er åpenbart at de som deltar i tiltaket, både trives bedre, er mer aktiv og har fått bedre språk- og samfunnskunnskaper enn de som ikke deltar.

Storfjord kommune har gjennom å ha antatt tilbudet, på sin side gitt ungdommene et tilfredsstillende tilbud innenfor rimeligere økonomiske rammer som er langt billigere enn et èn til èn tilbud. Dette tilbudet forenkler og forminsker jo også det praktiske arbeidet for saksbehandlerne, mht til rekruttering, avlønning, oppfølging, veiledning og rapportering, hvilket avgir tid til andre viktige oppgaver.

Storfjord kommune har nylig fornyet Fritidskoleavtalen for 2011. Det skal også vurderes om Fritidskolemodellen skal tilpasses og tilbys andre grupper som har behov for støttekontakt, for eksempel eldre og barn.