Frem til i dag er det etablert 3 fritidsgrupper. Hver gruppe har en gruppeleder som er tilknyttet enheten som organiserer denne tjenesten i kommunen. De har de med seg en fritidskontakt som er rekruttert
  utenfor virksomheten. Gruppelederne har nærhet til et fagmiljø og treffer hverandre i ulike fagforaer som gjør at de har muligheten til å drøfte og planlegge sammen med andre. 

I hver gruppe er det pr.i dag 5 ungdommer (10-18 år). Gruppene er åpne slik at det er mulighet for andre å få tilbud om gruppe dersom det er aktuellt. 

Kommunen legger vekt på å gjøre individuelle vurderinger hver gang tjenesten iverksettes. De tilbyr derfor tjenestetilbudet individuelt og i gruppe. De har ved bruk av fritidsgrupper lagt vekt på følgende:

 • Ved oppstart av gruppene har det vært sendt brev hjem til hver enkelt om tilbud om gruppe og det har vært tatt telefoner i forkant som en ekstra motivasjon. Ved oppstart ser vi dette som nyttig og nødvendig.
 • Gruppene har et fast tilholdssted som base for aktivitene. Tilholdstedet er inne med mulighet for å lage mat og ha inneaktiviteter. Her møtes de hver gang og her avsluttes kvelden. Foreldrene henter og bringer til fritidsgruppene.
 • Møteplassen er lagt sentralt i kommunen med enkel tilgang til offentlige kommunikasjonmidlerBarn hopper i sanden
 • Fast ukedag og fast tidspunkt
 • Det lages en aktivitetsplan for en 4-8 uker av gangen som er med på å skape forutsigbarhet.
 • Aktivitene blir valgt etter hva gruppene er interessert i - både det de allerede  mestrer og utprøving av ny aktiviteter.
 • Deltakerne må gi beskjed til gruppelederen dersom de velger å ikke komme.
 • Gruppelederene har kontakt med foreldrene til deltakerne etter behov.
 • Gruppene gir gode muligheter til å skape positive relasjoner og gode erfaringer på fritiden.
 • Gruppene har tilgang til en av kommunes gymsaler som blir benyttet etter oppsatt planer.
  • Virksomheten er i ferd med å bygge opp en uteplass / leirplass som gruppene  har tilgang til. To av gruppene deltar i å bygge opp uteplassen.
  • Gruppene har tilgang til ulike spill / bordaktiviter. Lånes av virksomhetens avlastningbolig.
  • Gruppene har tilgang til turutstyr.

Anne Undall forteller at de benytter betegnelsen fritidskontakt på sine støttekontakter, og opplever videre at det har blitt lettere å rekruttere engasjerte hjelpere etter at kommunen økte timelønnen til kr 150.- . 

For mer informasjon: 
Anne Undall
Konsulent 
Tlf: 32 22 03 92 
Anne.undall@lier.kommune.no    

Anette Larsen
Idrettspedagog 
Tlf: 32 22 03 90 
Anette.larsen@lier.kommune.no  

 

Av Anders Midtsundstad