Marwa Chebil forteller at ideen om et eget forbund ble til etter et prosjekt som rettet oppmerksomhet på selvbestemmelse, inkludering og helse i Stockholm stad. En så betydningen av å kunne videreføre og spre oppmerksomheten rundt disse temaene.

De unga i projektet efterfrågade ett sammanhang som garanterade en fortsättning, trots projektets slut. Fritidsförbundet har på så vis blivit en viktig plattform till stöd för att barn och unga med funktionsvariationer tillsammans kan påverka sina villkor på den fria tiden, forteller Marwa Chebil.

Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet bygger sin aktivitet utifra FN`s konvensjon om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og FN`s konvensjon om barnets rettigheter. Sentrale temaer handler derfor om delaktighet, tilgjengelighet, selvstendighet og alle unge sin rett til å utvikles på like vilkår.

Medlemmene er ungdomsklubber som har oppmerksomhet rundt den frie tidens arena. I Sverige kalles dette for fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus og kulturhus.

Verdigrunnlag

Fritidsförbundet er opptatt av at alle skal kunne oppleve den frie tiden som en arena som positiv og innholdsrik for alle mennesker uansett kjønn, alder, bakgrunn og kulturell eller etnisk tilhøringhet. Åpne møteplasser som er tilgjengelig for alle er i denne sammenheng en viktig del av samfunnets sosiale, kulturelle og demokratiske infrastruktur. Chebil minner om at dette er viktig for alle, men for spesielt unge mennesker er det utrolig viktig å kunne utvikles som menneske i et fellesskap med andre.

Mål

Fritidsförbundet arbeider for å ivareta unge med funksjonsvariasjoner sine interesser og rettigheter. Her er de overordnede målene de arbeider etter:

  • Retten til en fritid hvor en sikres mulighet til delaktighet, tilgjengelighet og likeverdighet
  • Å samle, styrke og utvikle mulighetene for unge med funksjonsvariasjoner
  • Å bidra til at det skapes møteplasser for unge med funksjonsvariasjoner
  • Å være en kunnskapsbank for unge med funksjonsvariasjoner
  • Å påvirke arbeidet i spørsmål som påvirker unge med funksjonsvariasjoner
  • Å øke forståelsen for funksjonsvariasjoner og motvirke stigmatisering og krenkende praksis

Du kan lese mer om «Fritidförbundet för barn och unga med funktionsvariationer» her:

http://fritidsforbundet.se/index.php/om-oss/