Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015Personer med en utviklingshemming som bor i egne leiligheter og som trenger oppfølgning har rett til en individtilpasset fritid. Dette er lovregulerte rettigheter i både Sverige og i Norge.

Jenny Åhsberger jobber i utviklingsavdelingen i Idrottsförvaltningen i Stockholm stad. De har ansvar for å gi støtte til kultur- og fritidsaktiviteter til målgruppen. De inviterte med Älvsjö stadsdelsförvaltning som har ansvar for å organisere botilbudet i en av bydelene å se nærmere på hvordan en kunne videreutvikle tilbudet innenfor de ressursene som allerede finnes.

I rapporten fra prosjektet beskrives fem viktige faktorer for å styrke arbeidet:

  • Fritidsombud og fritidsombudstreffer

I alle bofellesskapene ble det valgt et fritidsombud som fikk tilpasset sin arbeidstid slik at en kan være med på fritidsombudstreff to timer i måneden.

  • Økt oppmerksomhet rundt helse

Det ble jobbet med å øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt helse og fritid som et tema i alle personalgruppene.

  • Kunnskapsutvikling

Fritidsombudene, men også andre ansatte får tilbud om relevant utdanning, men gis også lettere tilgang til relevante forskningsresultater, metoder og teorier. Motiverende samtale (MI) som metode pekes f.eks. på som viktig i dette arbeidet.

  • Individuell fritidsutvikling for den enkelte

Det settes av to til tre timer i uken til planlegging av aktiviteter utover tid som brukes på de eksisterende fritidsaktivitetene beboerne allerede deltar på.

  • Langsiktighet og ledelsens rolle

Det er viktig at arbeidet presenteres i virksomhetsplanene slik at tidsbruken sikres for de ansatte, men også i individuelle planene som sikrer den enkelte oppfølgning som trengs i selve aktiviteten.

Hele rapporten fra det svenske prosjektet «Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad» kan du laste ned her: Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015.pdf