Bilde av to som danser rullestoldansMastergradsoppgaven er knyttet til forskningsprosjektet "Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge".

Mastergradsoppgaven kan du laste ned her.

Kilde:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/267847/516362_FULLTEXT01.pdf?sequence=1&isAllowed=y