fritid for alle - fra prosjekt til praksisKristiansand kommune og tjenesten Fritid med Bistand fikk høsten 2006 en forespørsel fra daværende Sosial- og helsedirektoratet om å være et faglig knutepunkt for fagfeltet "støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse" i kommunene. Utgangspunktet var føringene i Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målsetningen var å sikre kommunene oppfølgning i arbeidet med å videreutvikle og styrke støttekontakttjenesten.

Det overordnede målet for satsningen har vært å bidra til å sikre at flere kommuner kan tilby tjenesten støttekontakt innenfor følgende tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Mange kommuner har tatt utfordringen. Av 63 kommuner og bydeler som har deltatt i de fylkesvise faglige nettverkene som ble etablert som et ledd i denne satsningen tilbyr 90 % deltakelse i en aktivitetsgruppe, mens 50 % sikrer et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Halvparten av nettverkskommunene forteller også at de planlegger en styrkning av støttekontakttjenesten ved å tilby tjenesten innenfor de to nye hovedløsningene.  De faglige nettverksatsningen blir pekt på som viktig. Alle kommunene som deltok i nettverkene har takket ja til å delta videre når disse nå skal følges opp som selvdrevne nettverk av kommunene selv.

Sluttrapporten som tar for seg veien fra prosjekt til praksis kan du laste ned her.