fra bruker til utøverNorges Bordtennisforbund og Norges Svømmeforbund var initiativtakere til prosjektet "Fra bruker til utøver" som har ansatt en person som skal ivareta oppfølgningsmulighetene til den enkelte bruker av Beitostølen helsesportsenteret (BHSS) etter endt opphold. De øvrige særforbundene som deltar i prosjektet er Norges Golfforbund, Norges Skiforbind, Norges Fleridrettsforbund og Norges Klatreforbund.

Viljar Aasan er ansatt som idrettspedagog i prosjektet. Han forteller at det er mange barn, ungdom og voksne som ønsker bistand for å finne lokale aktivitetstilbud. Gjennom sitt opphold på helsesportsenter blir brukerne presentert for og får muligheten til å prøve ut flere idretter.

Prosjektet skal hjelpe brukerne med å finne en egnet idrett. Aasan forteller at dette kan innebære en ekstra oppfølging med tanke på hva som må til for å f.eks mestre den aktuelle idretten eller forbedre teknikk og ferdighet. Men like viktig erfarer han at det er å bidra til å lage gode nettverk og god oppfølging for utøvere som trenger dette, slik at de får et godt idrettstilbud i en klubb eller et idrettslag i nærmiljøet. For noen er støttekontakttjenesten en viktig faktor for å kunne lykkes. Målet er at det skal være like enkelt for en utøver med funksjonshemming som for en funksjonsfrisk å begynne med og drive med idrett.

Viljar Aasan har kontor ved Beitostølen Helsesportsenter og treffes på telefon 95 96 21 52.

Av Anders Midtsundstad