Fra bekymring...Tidlig intervensjon benyttes innenfor kommunalt rusarbeid som et begrep for innsatsen som plasserer seg mellom universell forebygging og behandling av rusproblemer.

For å sikre økt kunnskap bl.a. for å gjenkjenne tegn på et rusrelatert problem på et tidlig stadium har det blitt utarbeidet en egen veileder som kan leses her.