Bilde fra nettverkssamling i Skien 2022. Bildet viser deltakerne.Det kom 48 fagpersoner. De representerte 13 kommuner, Norges idrettsforbund og Norges musikkorps forbund . På programmet var det mange og varierte faglige forelesninger og det var også satt av tid til å kunne dele ideer og snakke om praktiske utfordringer.

Nettverkene har vært viktige for å styrke og videreutvikle fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Arbeidet med å arrangere nettverkssamlingene gjøres på omgang mellom kommunene, og arbeidet følges opp av personen som uten godtgjørelse koordinerer arbeidet.

Arbeider du med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester overfor andre så er du hjertelig velkommen til å ta del i et av nettverkene. Ikke alle nettverkene har klart å arrangere samlinger årlig. Vi trenger derfor flere som kan ta del i dette viktige arbeidet

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner til nettverkene: Fylkesvise faglige nettverk