Fire av fem beveger seg for liteUndersøkelsen synliggjør at bare en av fem nordmenn oppfyller Helsedirektoratet sin anbefaling om 30 minutter dagleg fysisk aktivitet. Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp er opptatt at en må bli flinkere til å legge bedre til rette for å få fleire i aktivitet.

Utfordring også for støttekontakttjenesten.
Støttekontakttjenesten i kommunene skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tjenestetilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Gjennom å tilby treningskontakter og ansette fagpersoner som kan arbeide etter arbeidsmetoden Fritid med bistand kan en også sikre den enkelte et fritidstilbud basert på forutsetninger og behov når for eksempel ønsket er å regelmessig trene sammen med andre. 

Her kan du lese forskningsrapporten som ble utført av Norges idrettshøgskole i sammarbeid med ni andre høgskoler.

Av Anders Midtsundstad