I undersøkelsen som rapporten tar utgangspunkt i ble Ferie for personer ...det definert følgende overordnede problemstillinger:

  • Hvilke ferievaner har personer med store bistandsbehov? Herunder hvor ofte de reiser på ferie og hvilke behov for hjelp og økonomisk støtte de har.
  • Hva finnes av spesielt tilrettelagte feriesteder? Herunder hva slags tilrettelegging de har, hvem som arrangerer turer, hva de koster og hvor stor etterspørselen er.
  • I hvilken grad yter kommunene støtte til ferie for personer med store bistandsbehov? Herunder hva søkingen er og hvor mye ressurser som brukes på støtte.
  • Hvilke tiltak kan iverksettes for å gjøre det mulig for personer med store bistandsbehov å reise på ferie til en overkommelig kostnad?

I rapporten foreslås en todelt ordning som en løsning der trygdekontoret (NAV) får ansvar for å administrere en ferietilskuddsordning og der kommunene yter praktisk bistand til de som trenger det. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet.

Rapporten kan du lese her.

 

Av Anders Midtsundstad