Følgeevalueringen forsøker å gi svar på hvorvidt prosjektet STØFRI nådde sine målsetninger.
Målet var å bidra til økt fysisk aktivitet på fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser, øke kompetansen til støttekontakter og fritidsassistenter i kommunene. Videre skulle prosjektet bidra til økt samarbeid Evaluering av STØFRImellom kommuner, frivillige organisasjoner og støttekontakter.

For å vurdere dette har en undersøkt hvordan støttekontakttjenesten praktiseres i de kommunene som har deltatt på kursene.
I tillegg har man sett på hvilken nytte kommuner og støttekontakter opplever å sitte igjen med etter at kusene er gjennomført.
Dataene er samlet inn ved hjelp av kvalitative intervju og spørreskjema.

Hele evalueringsrapporten kan du lese her.

Mer om prosjektet.
Gjennom STØFRI fikk kommunene i fylkene Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trønderlag tilbud om et kurstilbud med forelesninger og foredrag som la vekt på å gi deltakerne kunnskaper om betydningen av tilpasset fysisk aktivitet til barn og unge med funksjonshemminger. I perioden 2007-2009 ble STØFRI vært gjennomført i 20 kommuner. Tilbudet ble organisert etter to modeller:

  • Kurs ved Valnesfjord Helsesportssenter. Det deltok 85 personer fordelt på 10 kurs. Deltakende kommuner var: Vefsn, Øksnes, Saltdal, Bodø, Bardu, Bø, Nordreisa, Tromsø og Hammerfest kommuner.
  • Ambulante kurs. Det deltok 90 personer fordelt på 6 kurs. Deltakende kommuner var: Meløy, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Lenvik, Harstad, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Overhalla kommuner.

Valnesfjord Helsesportsenters egen sluttrapport fra prosjektet er tidligere presentert i en reportasje som du kan lese her.

STØFRI har vært et viktig bidrag i arbeidet med å heve kvaliteten på støttekontakttjenesten for å fremme gode løsninger og kompetanse i arbeidet med å tilrettelegge fritiden for andre.

Av Anders Midtsundstad