I regi av forsøk med høgskole- og universitetssosialkontor i Agder ( HUSK-Agder) har prosjektmedarbeidere fra bruker- og pårørendeorganisasjonen A- LARM, samt en faglig prosjektansvarlig fra Universitetet i Agder gjennomført en undersøkelse som synliggjør betydningen av gode ettervernstilbud.

Rapporten kan du lese her.