Eidanger idrettslag feirer i år sitt 100 års jubileum. De er stolte av klubben sin, og ønsker at flere skal få en mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet i klubben.

Enkel og god handlingsplan

Idrettslaget har laget en egen handlingsplan som skal gi retning for deres innsats i årene som kommer. Her står det at deres overordnede mål er å ha en sterk og tydelig rolle i nærmiljøet. De ønsker å være en klubb for alle. Både barn, ungdom og voksne.

Handlingsplanen gir retning for hvordan aktivitetstilbudene skal organiseres, men tydeliggjør også hvilke målsetninger ogEidanger Idrettslag forventninger en kan stille til hverandre som medlemmer, engasjerte pårørende, frivillige trenere og ansatte.  

Eidanger idrettslag sin handlingsplan kan du lese her

Spennende inkluderingsprosjekt

Planen er et godt verktøy for å videreutvikle eksisterende tjenestetilbud, men tydeliggjør også behov overfor nye målgrupper. Tidligere rusmiddelavhengige er et eksempel på en ny målgruppe som Eidanger idrettslag nå ønsker å inkludere i sin klubb. Mange i denne målgruppen er opptatt av fysisk aktivitet under behandlingen på en institusjon, og kan gjerne tenke seg å fortsette aktiviteten i et idrettslag etter endt behandling.  Utfordringen flere setter ord på er at det kan være vanskelig å ta en slik kontakt med et idrettslag og finne et sosialt nettverk hvor en kan være aktiv sammen med andre.

- Prosjektet "Gøy fritid for alle" er et svar på dette. Vi ønsker å legge til rette for at alle  tidligere rusmiddelavhengige skal få mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet hos oss eller i andre foreninger i lokalmiljøet, forteller prosjektleder Katrine Lyngstad Smørsgård.

Prosjektet som har som mål å inkludere tidligere rusmiddelavhengige startet opp i oktober 2014. Prosjektet bygger på kunnskap fra et prosjekt i Porsgrunn kommune i 2012 og 2013. Erfaringene har blitt til "Eidanger IL-modellen", som har likhetstrekk med både "Fritid med Bistand" og "Bratten-modellen" som brukes i Bodø kommune.        

- Prosjektet er nå godt forankret i Eidanger idrettslag. Tilbudet er hovedsakelig være rettet mot hver enkelt deltaker, med individuell oppfølging etter behov. Vi skal forsøke å møte hver deltakers interesser og ønsker på en best mulig måte. Det vil si at jeg, som prosjektleder, vil fungere om et bindeledd mellom deltakeren og den aktuelle aktiviteten. Jeg vil hjelpe deltakeren med å komme i kontakt med de riktige personene samt være med på aktiviteten om det er ønskelig. Vi har et tverrfaglig samarbeid med ulike instanser i Porsgrunn kommune i forhold til rekruttering av deltakere. Kriterier for deltakelse i prosjektet er at deltakerne må være rusfrie og motiverte for å starte med aktivitet.

For å lykkes med denne utfordringen erfarer de at det er viktig å etablere et godt samarbeid med andre idrettslag og foreninger i Grenland.

- Jeg håper at hver enkelt deltaker i prosjektet skal oppleve å finne sin plass i en aktivitet hvor de kan oppleve mestring, finne motivasjon og glede. De vil bli fulgt opp med veiledning og tilrettelegging i en periode, hvor målet er at de skal bli selvstendige og likeverdige deltakere og regelmessig delta i aktiviteten på egenhånd.

Ønsker du mer innsikt i prosjektet "Gøy fritid for alle" kan du her laste ned en brosjyre og en prosjektskisse.

Du kan også få kontakt med prosjektleder Katrine Lyngstad Smørsgård på e-post katrine@eidanger.no eller mobil 41365655

Av Anders Midtsundstad