frukt[1].jpgFormålet med undersøkelsen er å få et innblikk i og forståelse av hvordan det er å være del av støttekontakttjenesten både som støttekontakt og treningskontakt for å vurdere mulighetene for økt fokus på ernæring i støttekontakttjenesten. Louise Larsen Dahl er prosjektleder for treningskontaktordningen i Oslo og hun har skrevet sin mastergradsoppgave som student ved Høyskolen i Akershus.

Oppgaven kan du lese i fulltekst her.

Av Anders Midtsundstad