Omslagsbilde til boken Empowerment i teori og praksisI boken blir begrepet empowerment diskutert og gransket fra ulike synsvinkler. Hva mener man egentlig når man gjør vitenskaplig bruk av dette begrepet, og hva mener man når man benytter seg av empowerment i praksis ? Dette er to sentrale spørsmålene som boken forsøker å gi et svar på.

Boken er delt inn i tre deler. Den første delen består av undersøkelser og kritiske diskusjoner av begrepet empowerment. I den andre delen presenteres bruk av empowerment i praksis overfor ulike utsatte grupper, som for eksempel personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, langtidsledige og personer med rusproblemer. Den siste delen av boken består av redegjørelser som teoretisk og praktisk tar opp empowermentorienterte strategier innenfor forskningen.

Boken er beregnet for høyskole- og universitetsutdannelser innen flere områder, men anbefales også lest av praktikere som ønsker økt innsikt i begrepet empowerment

Ole Petter Askheim og Bengt Starrin er redaktører for boken "Empowerment i teori og praksis" som ble gitt ut av Gyldendal Akademiske i 2007.

Boken kan bestilles hos Gyldendal her: https://www.gyldendal.no/faglitteratur/sosial-og-helsefag/sosialt-arbeid/empowerment/p-26223-no/