Omslaget til sluttrapporten til Rustet for fritidMetoden ble etter prosjektet videreført som et ordinært tjenestetilbud innenfor støttekontakttjenesten for alle.

Sluttrapporten oppsummerer erfaringene fra samarbeidsprosjektet som var knyttet opp mot rus- og fattigdomssatsningen i Kristiansand kommune.

Les rapporten her.