Som Demensvenn viser du din støtte til alle som er berørt av demens, og sier ja til kunnskap som gjør hverdagen litt lettere for demenssyke og deres pårørende.

Det finnes ingen kur mot demens. Det eneste vi foreløpig vet virker, er kunnskap. Flere trenger kunnskap, slik at vi kan møte mennesker som har demens med forståelse, respekt, og omtanke – i enda større grad. Akkurat slik vi ønsker å møte alle mennesker i livene våre.

De som melder seg som Demensvenn får informasjon, slik at en lettere ser hvordan en kan gjøre hverdagen litt enklere for et menneske med demens.

Hva får du som Demensvenn?

Når du melder deg som Demensvenn, ber vi bare om din e-postadresse, slik at vi kan sende deg informasjon. Du vil få en rekke nyhetsbrev, med informasjon om hvordan du best mulig kan kommunisere med personer med demens og på andre måter være til nytte.

Vi vet også at mange ønsker informasjon om hva demens er, hvordan sykdommen i noen grad kan forebygges, og hva som skjer i forskningen på demens. Dette vil du få informasjon om.

Vi vil også informere om hvilke andre tilbud Nasjonalforeningen for folkehelsen har, og som kan være nyttige for personer med demens, pårørende og alle som ønsker å støtte vårt arbeid eller gjøre en frivillig innsats.

Hvem kan bli Demensvenn?

Alle kan bli Demensvenner, unge og gamle, kvinner og menn! Du behøver ikke kjenne noen som har demens eller være pårørende. Å være Demensvenn innebærer ingen forpliktelser. Det eneste du trenger å gjøre er å være et medmenneske som sier ja til mer kunnskap om sykdommen. Slik at neste gang du treffer noen som har demens, er du i stand til å møte dem med større forståelse.

Det finnes i dag over 14 millioner demensvenner i verden. I Norge er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som organiserer og følger opp ordningen. Mer informasjon finner du her:

https://nasjonalforeningen.no/demensvenn/

Skjermbilde av nettsiden som verver demensvenn