I Demensplan 2015 beskrives følgende fem hovedstrategier for å møte Demensplanenfremtidens omsorgsutfordringer:

  • Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging
  • Kapasitetsvekst og kompetanseheving
  • Bedre samhandling og medisinsk oppfølgning
  • Aktiv omsorg
  • Partnerskap med familie og lokalsamfunn

I Omsorgsplan 2015 blir det forutsatt at denne planen skal vektlegge tiltak som kan settes inn før det blir aktuelt med et heldøgnstilbud og som kan lette pårørendes omsorgsbyrde. Det vektlegges i denne sammenheng vekt på å sikre dagtilbud og tilrettelagte aktiviteter innenfor omsorgstilbudet til personer med demens med sterkere satsning på kultur, aktivitet og trivselstiltak.

Demensplan 2015 kan du laste ned her