Deltakelse i politisk arbeid
Som et ledd i arbeidet med prosjektet "Funksjonshemmedes muligheter for å delta i valg og utøve sine rettigheter som folkevalgt", ble denne veilederen utviklet.

Veilederen er basert på Deltasenterets eget materiale, samtaler og tilbakemeldinger fra kommuner, organisasjoner av funksjonshemmede, politiske partier og politikere med funksjonsnedsettelser. I arbeidet ble det lagt stor vekt på å sikre medvirkning og innspill fra aktuelle grupper og instanser.

Veilederen kan du lese i word her, eller som pdf her.

Av Rune Øyen