Basisteamet i Kristiansund er et tverretatlig sammensatt team som ble opprettet som et 3 årig prosjekt i 2002, og som fra 2005 har blitt et fast tjenestetilbud i kommunen.  Teamet ble opprettet gjennom å samordne eksisterende stillingsressurser fra barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, psykiatritjenesten og skolen.  Målgruppen de arbeider overfor er barn og unge som står i fare for å utvikle adferds- og/ eller rusproblemer. En sentral oppgave for teamet er å redusere risikoen for at ungdom faller utenfor skole, fritidsaktiviteter og arbeidsliv.

Erfaringer.                                                                                                                                  Are Andre Olsen er arbeider i Basisteamet forteller at de siden oppstarten i 2002 har samarbeidet med en rekke ulike organisasjoner i Kristiansund og Frei som driver ulike aktiviteter. Fotballklubber, trialkjøring, speideren, klatring, dykking, dans, bueskyting, sjakk, karate, boksing, golf, ridning, treningssenter og "uorganisert" aktivitet for ungdom i Bratthallen som "Svettarn" og "Åpen dør" er blant arenaene deres ungdom har blitt aktivisert.

Olsen forteller videre at dette inkluderingsarbeidet er utfordrende og veldig personavhengig. I mange av organisasjonene er det en stor forståelse for ungdommene sine behov og reaksjonsmønster, mens de erfarer også at det av og til er en utfordrende oppgave å etablere en kontakt som sikrer nødvendig forståelse for den unge. De erfarer at personlig engasjement fra en voksenperson i organisasjonen som har tid og vilje til å gjøre en forskjell for den enkelte er en viktig.

Veien mot deltakelse i en fritidsaktivitet.                                                           Basisteamet har deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter som en målsetning for de fleste barn og ungdom de arbeider overfor, og i forhold til noen blir insatsen knyttet til deltakelse i en aktivitet som personen deltar i eller har deltatt i.  Arbeidsprosessen de følger beskriver de slik: 

  • Motivere barna/ungdommene til å prøve ut/delta i organiserte fritidsaktiviteter. 
  • Veilede og motivere foreldrene i å følge opp barna/ungdommene ifh til organiserte fritidsaktiviteter. Foreldrene følge de, delta sammen med de, samarbeide med trenerne/lederne osv. 
  • Miljøterapeut kan følge barna/ungdommene og eventuelt delta sammen med de i en kort periode for å få de i gang. 

 

  • Miljøterapeut kan samarbeide med trenerne/lederne. Gir ved behov (i samarbeid med foreldre og ungdommen selv) nødvendig informasjon til trenerne/lederne, slik at det er lettere for de å forstå og "tilrettelegge særskilt" for den enkelte. Gjør avtale om konkret oppfølging over fastsatt tid mot kompensasjon. Dette kan for eksempel være påminning, henting/bringing, sikring (ved klatring), barna/ungdommene delta som "hjelpere" og lignende.

Halvparten av de som får denne bistanden av Basisteamet får dette som et forebyggende lavterskeltiltak hvor det ikke fattes formelle vedtak.  Om behov kan Basisteamet dekke utgifter til kontingent, utstyr, og lignende. Barnevernet lager vedtak etter behov, og finansierer på denne måten på tilsvarende utgiftene for familier de har et samarbeid med.

Av Anders Midtsundstad